Termeni și condiții de utilizare

Prezentul Acord definește termenii de utilizare a site-ului www.bluechem.md (denumit în continuare "Site-ul"), precum și materialele și serviciile postate pe acesta. Termenii acordului de utilizare sunt obligatorii pentru orice persoană aflată pe site-ul www.bluechem.md. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acordului de utilizare (integral sau parțial), vă rugăm să părăsiți imediat site-ul www.bluechem.md. Găsirea unei persoane pe site este considerată acceptare de către utilizator a tuturor termenilor acordului de utilizare. Prezentul acord, precum și modificările și completările aduse acestuia, intră în vigoare din momentul publicării lor pe site.

Utilizatori - persoane fizice (inclusiv reprezentanți ai persoanelor juridice) care au posibilitatea de a se familiariza vizual cu informațiile afișate pe site-ul www.bluechem.md.

Administrarea site-ului - o persoană (a) care administrează hardware și / sau informații afișate pe site, precum și are dreptul de a lua decizii de natură administrativă și administrativă și de a stabili reguli, inclusiv restricții la utilizarea site-ului.

Informații - un set de informații, decorate sub orice formă, pe orice suport media (inclusiv, dar fără a se limita la: video, audio, text, desen, grafică în alte forme și metode posibile) postate pe site.

1. Condiții generale

 • Utilizarea materialelor și serviciilor site-ului este reglementată de normele actuale ale legislației Republicii Moldova.
 • Prezentul acord este o ofertă publică, revocabilă. În momentul înregistrării pe Site, utilizatorul este considerat că a acceptat termenii acestui Acord.
 • Când vă înregistrați pe Site, Utilizatorul este obligat să furnizeze informații exacte și actuale.
 • Utilizatorul este responsabil pentru acuratețea și relevanța datelor personale, precum și pentru corectarea acestora și orice schimbări. Utilizatorul se angajează să mențină confidențialitatea datelor contului (login, parola) și să nu le transfere altor persoane, pentru a evita frauda și acțiunile rău-intenționate ale altor persoane.
 • Utilizatorului îi este interzis să folosească "contul fals" în timpul înregistrării (adică înregistrându-se sub alt nume), inducând în eroare Utilizatorii cu privire la identitatea lor utilizând datele de conectare și parola unui alt Utilizator înregistrat sau distorsionând informații despre ei înșiși, vârsta sau relațiile lor cu alții sau organizații.
 • Toate informațiile de pe acest site sunt furnizate pe baza "așa cum este". Administrația Site-ului își rezervă dreptul de a modifica (modifica) sau șterge informațiile, precum și mesajele și comentariile personale ale Utilizatorilor, pentru a suspenda, restrânge sau întrerupe accesul la Site în orice moment, din orice motiv sau fără explicații, cu sau fără notificare prealabilă în sine, șterge contul (contul) Utilizatorului în anumite cazuri, fără a fi responsabil pentru orice prejudiciu care ar putea fi cauzat Utilizatorului printr-o astfel de acțiune. Utilizatorul site-ului este obligat să respecte drepturile altor utilizatori, terțe părți, administrația site-ului, să respecte tradițiile și etica stabilite pe Internet și în societate în ansamblu.
 • Administrația site-ului are dreptul de a colecta și de a stoca datele utilizatorului. Administrația site-ului are dreptul, la solicitarea legală a autorităților de stat, de a furniza informațiile disponibile despre Utilizator.
 • Structura site-ului poate conține publicitate, diverse mesaje din Administrația site-ului, notificări automate și buletine de știri. Administrația site-ului nu este responsabilă de conținutul anunțurilor publicate pe site.
 • Nimic din acest acord nu poate fi înțeles ca stabilirea între relațiile agenției Utilizator și Administrația Site-ului, relațiile de activitate în comun (parteneriat), orice alte relații care nu sunt prevăzute în mod expres în acest acord.
 •   Administrația site-ului nu este responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza informațiile site-ului. Administrația site-ului nu garantează faptul că informațiile despre site vor fi furnizate în mod continuu, rapid, fiabil și fără erori; că rezultatele obținute de Utilizator vor fi corecte și fiabile; că calitatea oricărui produs, serviciu, informație și alte informații obținute prin utilizarea informațiilor despre site vor satisface așteptările utilizatorului. Utilizatorul este de acord că Administrația site-ului nu are obligații directe sau indirecte față de Utilizator în legătură cu eventualele pierderi sau pierderi asociate cu utilizarea sau nefolosirea conținutului Site-ului.
 • Recunoașterea de către instanță a oricărei dispoziții, a unui acord invalid sau neexecutării nu implică invaliditatea sau impracticabilitatea altor dispoziții ale acordului.
 • Utilizatorul este avertizat că Administrația site-ului nu este responsabilă pentru vizitarea și utilizarea site-urilor externe pentru acestea, link-uri către care pot fi conținute pe site.

2. Obligațiile utilizatorilor

 • Utilizatorul este de acord să nu ia orice acțiuni care pot fi considerate ca încalcă legile Republicii Moldova, sau a dreptului internațional, inclusiv în domeniul proprietății intelectuale, drepturile de autor și / sau a drepturilor conexe, precum și orice acțiuni care conduc sau pot conduce la funcționarea defectuoasă a site-ului și Servicii de site.
 • Utilizarea materialelor de pe site fără consimțământul titularilor drepturilor de autor este inacceptabilă. Pentru utilizarea legitimă a materialelor Site-ului este necesar să se încheie acorduri de licență (obținerea de licențe) de la deținătorii de drepturi.
 • Este necesar să se citeze materialele de pe site-ul Link către site.
 • Comentariile și alte intrări ale Utilizatorului pe site-ul Web nu ar trebui să contravină cerințelor legislației Republicii Moldova și standardelor general acceptate de moralitate și etică.
 • Utilizatorul nu este de acord să utilizeze Site-ul, în scopul de a: a) care este ilegal, dăunător, amenințător, ofensatoare moralitate, defăimătoare, care încalcă drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală, propagandã ura și / sau discriminarea persoanelor pe rasiale, etnice, de gen, caracteristicile sociale, precum și încălcarea normelor acceptate și a eticii de comunicare pe Internet sau împiedicarea muncii altor utilizatori cu informarea site-ului, încălcarea drepturilor diferitelor minorități; b) încălcarea drepturilor minorilor și / sau a prejudiciilor acestora sub orice formă, inclusiv morală;
 • Utilizatorul nu are dreptul de a juca rolul unei persoane care nu este un utilizator sau un reprezentant al organizației și / sau a comunității, inclusiv Customer Support Administrația site-ului, lucrătorii Administrare site, lider de forum, și înșelătoare, colectarea și depozitarea personale datele terților.
 • Prin această obligație, acționând în propria noastră voință și în interesul dumneavoastră, la plasarea (introducerea) datelor dvs. personale pe site-ul internet www.bluechem.md, care este deținut de compania II "Hamurari Sergiu" - operator suplimentar, utilizatorul își confirmă acordul pentru prelucrarea datelor sale personale Operatorul, pentru a-i oferi servicii, noi servicii oferite de Operator, pentru efectuarea de sondaje, chestionare, publicitate și studii de marketing privind serviciile furnizate de Operator, inclusiv prin contacte directe cum ar fi sunt pentru utilizator prin intermediul comunicărilor menționate le în acest site. Acest drept (consimțământ) este acordat pentru a efectua orice acțiune legată de datele de utilizator personale care sunt necesare și de dorit pentru atingerea obiectivelor de mai sus, inclusiv, fără limitare, colectarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, rafinarea (actualizarea, schimbarea), utilizarea, transferul, , blocarea și distrugerea datelor personale, ceea ce înseamnă toate datele specificate de utilizator pe acest site. Utilizatorul confirmă faptul că acesta este informat că Operatorul efectuează în orice mod prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv utilizarea echipamentelor de automatizare (inclusiv a software-ului) și fără utilizarea echipamentelor de automatizare (utilizând diverse suporturi fizice, inclusiv suporturi de hârtie).

3. Alte condiții

 • Toate litigiile posibile care decurg din prezentul acord sau sunt legate de acesta sunt supuse soluționării în conformitate cu legislația actuală a Republicii Moldova.
 • Inacțiunea Administrației site-ului în cazul în care oricare dintre Utilizatori încalcă prevederile Acordului nu privează administrația site-ului de dreptul de a lua măsurile necesare ulterior pentru a-și proteja interesele și pentru a proteja drepturile de autor ale materialelor site-ului protejate în conformitate cu legislația.


4. Tranzacții între vânzător și cumpărător

 • Tranzacțiile dintre agentul de comerț electronic (Site) și cumpărători (utilizatori) se efectuează pe baza unui contract de ofertă publică.
 • În momentul înregistrării pe site, utilizatorul acceptă contractul de ofertă publică.
 • Efectul contractului de ofertă publică acoperă toate achizițiile efectuate de Utilizator prin intermediul Site-ului.